? SF-1WC 系列bte365几倍号_bte365正规网站_手机bte365标准尺寸 - 嘉善启立精密机械有限公司 bte365几倍号_bte365正规网站_手机bte365
设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
首页>>技术参数技术参数 / Technical
SF-1WC 系列bte365几倍号_bte365正规网站_手机bte365标准尺寸
?SF-1WC 系列bte365几倍号_bte365正规网站_手机bte365标准尺寸(SF-1、SF-1T、SF-1W、SF-1P、SF-1D、SF-1B、SF-1S、SF-1SS)
Unit(单位):mm
轴径
代号
垫片尺寸
安装尺寸
d +0.25
D -0.25
T -0.05
M ±0.12
H+0.4
+0.1
T±0.2
D1+0.12
8
WC10SF-1
10
20
1.5
15
1.5
1
20
10
WC12SF-1
12
24
18
24
12
WC14SF-1
14
26
20
2
26
14
WC16SF-1
16
30
23
30
16
WC18SF-1
18
32
25
32
18
WC20SF-1
20
36
28
3
36
20
WC22SF-1
22
38
30
38
22
WC24SF-1
24
42
33
42
24
WC26SF-1
26
44
35
44
26
WC28SF-1
28
48
38
4
48
30
WC32SF-1
32
54
43
54
36
WC38SF-1
38
62
50
62
40
WC42SF-1
42
66
54
66
46
WC48SF-1
48
74
2
61
1.5
74
50
WC52SF-1
52
78
65
78
60
WC62SF-1
62
90
76
90
Copyright ? 2013:嘉善启立精密机械有限公司 版权所有. 技术支持:嘉兴网站建设嘉兴网站设计嘉兴网站制作嘉兴SEO